Nehir, göl ve denizler | Define işaretleri ve anlamları

Nehir, göl ve denizler

Üst