Antik Yunan Buluşları ve Keşifleri |

Antik Yunan Buluşları ve Keşifleri

GÜLBAHÇELi

V.i.p Üye
Özel Üyemiz
Kullanıcı
Katılım
5 Şubat 2021
Mesajlar
438
Beğeni
1,548
Günümüzde Dikkate Değer Bir Şekilde Kullanılan Antik Yunan Buluşları ve Keşifleri
Antik Yunan birçok icat ve keşifle anılabilir, ancak bunların çoğu sonraki nesiller
tarafından geliştirilmiş ve uyarlanmıştır. Eski Yunanlıların astronomi,
coğrafya ve matematik alanlarındaki bulguları, onları bilim alanında öncü yaptı.
Yunanlıların fiziksel dünyanın bilimsel özelliklerine olan ilgisi, MÖ altıncı yüzyıla kadar görülebilir
ve genellikle bilim, tıp, zooloji ve diğer birçok alanın babaları olarak selamlanmışlardır.
Büyük İskender ve Perikles gibi dikkat çekici liderler ve onların yenilikçi ve felsefi fikirleri
tarih boyunca binlerce başka entelektüeli motive etti.
İşte antik Yunanistan'ın bugün hala kullanılan en iyi 10 icat ve keşiflerinin bir listesi:

10. Su Değirmeni
Su değirmenleri devrim niteliğinde bir buluştu ve tüm dünyada metal şekillendirme,
tarım ve en önemlisi değirmencilik amacıyla kullanıldı.
Öğütmek öğütmek anlamına gelir ve bu her zaman tahıl öğütmek anlamına gelir.
Bu da pirinç, tahıllar, bakliyat, un ve benzeri gibi yenilebilir temel gıda maddelerinin üretimine yol açtı.
Su değirmeni, icadından bu yana, insanların onu farklı hammaddeleri öğütmek için
kullanmasını sağlayan bir dizi uyarlama gördü.
Bu değirmenler hala dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır ve benzer bir işleve sahiptir.

Bu yararlı buluş, kökenini, büyük olasılıkla çağdaş Yunan mühendis Bizanslı Philo tarafından icat edilen,
MÖ 3. yüzyılda Yunanistan'da yaratılan bilinen en eski Perachora çarkından alıyor.
Daha önce, bizzat Philo tarafından bu özel su değirmeni
üzerine yazılmış mekanik incelemenin kısımlarının Arap menşeli olduğu kabul ediliyordu.
Bununla birlikte, İngiliz tarihçi MJT Lewis tarafından yapılan son araştırma,
su değirmeninin eski bir Yunan buluşu olduğunu kanıtladı.

9. Kilometre Sayacı
Günümüzde en yaygın kullanılan araçlardan biri olan kilometre sayacı, bisiklet veya otomobil gibi bir aracın
kat ettiği mesafeyi ölçer. Modern kilometre sayaçları dijital olmalarına rağmen,
çok uzun zaman önce daha mekanikti ve teknolojinin yükselmesiyle birlikte
yavaş yavaş elektro-mekanik hale dönüşüyorlardı. Her yerde mevcut olan bu enstrüman,
eski Yunanistan'da da kullanılıyordu.
Vitruvius ilk doğru 27 civarında M.Ö. mesafeyi ölçmek için kullanılıyor olarak kilometre sayacı,
ancak delil noktaları açıklanan Arşimed onun mucidi bazen etrafında Birinci
Pön Savaşı olarak Syracuse. Bazı tarihçiler icadını İskenderiye Heron'a da bağlar.
Kimin icat ettiğine bakılmaksızın, kilometre sayacı geç Helenistik dönemde ve Romalılar tarafından bir
aracın kat ettiği mesafeyi belirtmek için yaygın olarak kullanılmıştır.
Mesafeyi doğru bir şekilde ölçerek yol yapımında devrim yaratmaya yardımcı oldu.
Romalılar daha sonra mesafeleri kilometre taşlarıyla dikkatlice işaretleyebildiler.

8. Çalar Saat
Bu günlerde en çok kullanılan araçlardan biri çalar saattir ve onun da kökeni antik Yunanistan'a dayanmaktadır.
Zamanla, çalar saat, mekanik alarmdan dahili bir alarmla birlikte gelen cep telefonu gibi modern
cihazlara kadar bir dizi değişiklik ve iyileştirme geçirdi.

Ancak eski Yunanlılar tarafından kullanılan ilk alarmlar bugünkü gibi değildi.
Helenistik mühendis ve mucit Ctesibius (MÖ 285-222) clepsydralarına veya su saatine,
zamanı belirtmek için bir kadran ve ibre taktı ve bir gong'a düşen çakılları veya bir trompetin
üflenmesini içeren ayrıntılı bir alarm sistemi ekledi.
Çan kavanozlarını suya zorlamak ve basınçlı havayı önceden ayarlanmış zamanlarda çırpma kamışından almak.
Antik Yunan filozof Platon'un (MÖ 428-348), bir su organının sesine benzer,
belirtilmemiş bir alarm sinyali olan büyük bir su saatine sahip olduğu söylenir.
Bunu geceleri, muhtemelen şafakta derslerinin başladığını işaret etmek için kullandı.

7. Haritacılık
Haritacılık, harita yapmanın çalışması ve uygulamasıdır.
Antik çağlardan beri seyahat ve navigasyonda önemli bir rol oynamıştır.
Bilinen en eski haritacılık kanıtı, MÖ dokuzuncu yüzyılın başlarında eski Babil'e işaret etse de,
Yunanlılar ellerinde olanı aldılar ve haritacılığa yeni bir ışık getirdiler.
Anaximander, bir dünya haritası oluşturan ilk öncü haritacılardan biriydi.
611-610 yılları arasında doğdu, astronomi ve coğrafya bilimine önemli katkılarda bulundu.

Aristoteles'in çalışmasında, onu Thales tarafından önerilen fiziksel düşünce okulunun bir öğrencisi olarak
kategorize eden Anaximander'den bahsedilir. Anaximander,
haritasına dünyanın tüm yerleşim bölgelerini dahil etti.
Harita tablet biçiminde çıktı ve ortada Ionia yer alıyordu.
Doğuda Hazar Denizi ile sınırlanmış ve batıda Herkül Sütunları'na kadar uzanmıştır.
Orta Avrupa haritayı kuzeyde sınırlarken, Etiyopya ve Nil güney ucunda yer alır.
Anaximander, haritacılık ve coğrafya alanlarında muazzam katkılarda bulundu ve dünya haritası
gerçekten de o zamanın harika bir başarısıydı.


6. Olimpiyatlar

Modern Olimpiyatlar, modern çağın en büyük spor gösterilerinden biridir.
Ancak uluslararası Olimpiyat komitesinin kurucusu Pierre de Coubertin 1896'da
ilk modern Olimpiyatları başlattığında, 2,700 yıldan daha uzun bir süre önce Yunanistan'da
düzenlenen eski Olimpiyatlardan ilham aldı. Tarihsel kayıtlara göre,
ilk eski Olimpiyat Oyunları MÖ 776'ya kadar izlenebilir. Olympia tanrılarına adanmışlardı
ve Olympia ovalarında sahnelendiler.

5. Geometrinin Temeli
Geometri, şüphesiz matematiğin en eski dallarından biridir ve muhtemelen aritmetiğin kendisinden daha eskidir.
Ve pratik zorunluluğu, bunlardan herhangi biri tarihe geçmeden önce çeşitli
geometrik tekniklerin kullanılmasını gerektiriyordu. Mısırlılar, Babilliler ve İndus,
bu tür birçok tekniği birleştiren ve kullanan ilk kişiler arasındaydı,
ancak geometriyi yöneten kuralları ve aksiyomları asla çözemediler.
Babilliler Pi'nin değerini 3 olarak kabul ettiler ve doğruluğuna asla itiraz etmediler.

Sonra Yunan geometrisi çağı geldi ve her şey değişti. Yunanlılar, geometrik gerçeklerin,
bugün olduğu gibi, tümdengelimli akıl yürütme ile oluşturulması gerektiğinde ısrar ettiler.
Milet Thales, geometrinin babası olarak kabul edildi ve MÖ altıncı yüzyılda gerçekten akıl yürütmeye
(matematiksel gerçekler olarak adlandırılır) dayanan bir dizi aksiyom ve kural önerdi. Sonra ,
geometrik aksiyomları ve kuralları bugün hala okullarda öğretilen Pisagor ,
Öklid ve Arşimet gibiler geldi . Geometri tarihine katkıda bulunan çok daha fazla Yunan matematikçi
ve geometri vardı, ancak bu isimler, bugün bildiğimiz şekliyle geometriyi geliştiren gerçek devlerdir.İsthmian Oyunları, Korint Kıstağı'nda iki yılda bir sahnelendi.
Pythian Oyunları her dört yılda bir Delphi yakınlarında yapıldı.
Yunanistan'ın güneybatısındaki Olympia'da düzenlenen en ünlü oyunlar her dört yılda bir gerçekleşti.
Yunan dünyasının her yerinden insanlar gösteriye tanıklık etmeye geldi.
Galiplere ödül olarak zeytin yaprağı çelenkleri veya taçlar verildi.

4. İlk Tıp Uygulaması
Antik dünya, hastalığı tedavi etme konusunda pek başarılı olamadı.
O zamanlar, hastalıkların tanrıların insanları cezalandırma yolu olması gerekiyordu
ve tüm olası çareler batıl inançlarla çevriliydi. Hipokrat Cos'un veri toplamaya ve hastalığın
doğal bir süreç olduğunu göstermek için deneyler yapmaya başlamasıyla her şey değişti;
bir hastalığın belirti ve semptomlarının, vücudun hastalık sürecine verdiği doğal reaksiyonlardan
kaynaklandığı. M.Ö. 460 yılında doğan Hipokrat, Klasik çağın eski bir Yunan doktoruydu ve tıp tarihinin
en önemli isimlerinden biri olarak kabul edildi.
Alana yaptığı kalıcı katkılardan dolayı Batı tıbbının babası olarak anıldı ve
Hipokrat Tıp Okulu'nun kurucusuydu.

Katkılarından en ünlüsü, adını taşıyan Hipokrat Yemini'dir.
İlk olarak doktorlar arasında bir etik standart öneren bu belgeydi.
Hekim-hasta gizliliği gibi günümüzde halen kullanılmakta olan birçok önemli kavramı kapsamaktadır.

3. Modern Felsefe
Antik Yunan çağından önce dünya, felsefeyi bugün gördüğümüz gibi görmüyordu.
Her zamankinden daha fazla batıl inanç ve sihirle örtülmüştü.
Örneğin Mısırlılar, Nil'in yükselip sular altında kalması, toprağı karanlık ve bereketli hale
getirmesi halinde firavununun bunu emrettiğine inanıyorlardı.
Ancak Yunanlılar felsefeye farklı bir yönden yaklaştı.
Dine, mite veya büyüye başvurmadan çevrelerindeki dünyayı
anlamanın bir yolu olarak felsefeyi geliştirdiler. Aslında ilk Yunan filozofları ,
bilinen dünyayı, dünyayı, denizleri, dağları, güneş sistemini,
gezegensel hareketi ve astral olayları gözlemleyen ve inceleyen bilim adamlarıydı.

Bilinen dünyanın muhakemesine ve gözlemine dayanan felsefeleri,
Batı felsefi geleneğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı.
Gibi Filozoflar Sokrates , Platon ve Aristoteles kendi çalışmaları
Romalılar ve diğer Batılı kültürlerin sonraki yaşları
öğretmek için kullanıldı böyle nüfuzlu filozoflar idi.

2. Demokrasi Kavramı
Her yurttaşın hükümette eşit fırsat ve söz sahibi olması fikri demokrasi kavramını oluşturmaktadır.
Modern dünyada en yaygın kullanılan yönetişim tarzlarından biridir.
Ve daha da etkileyici olanı, demokrasinin kökenlerinin eski Yunanistan'da da olmasıdır.
Aslında, demokrasi kavramı ve uygulaması günümüzden antik Atina'ya kadar izlenebilir.

Geniş anlamda demokratik yönetim biçimlerinin beşinci yüzyılın başından
çok önce dünyanın çeşitli alanlarında var olabileceğine dair kanıtlar olsa da,
genel olarak demokrasi ve anayasa kavramlarının tek bir alanda yaratıldığına inanılıyor.
yer ve zaman - Antik Atina'da MÖ 508 civarında. Bu nedenle Atina demokrasinin doğduğu yer
olarak kabul ediliyor. Aristokrasinin sömürüsünden,
toplumun tüm üyelerinin eşit bir resmi siyasi iktidara sahip olduğu bir siyasi sisteme geçişin,
gelecekteki medeniyetler üzerinde önemli bir etkisi oldu.. Modern Bilimde Keşifler

Kanıtlar göz önüne alındığında, eski Yunanlıların çeşitli bilim dallarına olağanüstü
katkılarda bulunduklarını söylemek doğru olacaktır. Çağdaş stereotiplerden kopan astronomi,
biyoloji ve fizik alanlarında bazı şaşırtıcı keşifler yaptılar.
Pek çok eski Yunan entelektüeli matematik, fizik ve astronomide mükemmeldi.

Aristo, dünya fikrini bir küre olarak tanıttı.
Ayrıca hayvanları sınıflandırır ve genellikle zoolojinin babası olarak anılır.
Theophrastus, yazılı tarihte bildiğimiz ilk botanikçiydi.
Pisagorcular sadece felsefe ve geometride ilk gelişmeleri yapmakla kalmadılar,
aynı zamanda o zamanlar inanılanın tersini değil,
güneşin etrafında dönen dünyanın güneş merkezli hipotezini de önerdiler.
Bu fikir, zamanının ötesindeydi ve küfür olarak kabul edildi.
Arşimet, katı bir nesnenin suya batırılmasının nesnenin ağırlığıyla aynı miktarda sıvının yerini
alacağını keşfetti. Yunanlıların ilk bilim kavramlarında o kadar çok etkisi oldu ki,
fizikte ve matematik denklemlerinde kullanılan sembollerin çoğu Yunan alfabesinden türetilmiştir
 
Üst