Arkeoloji Nedir ? Ne Iş Yapar ? | Define işaretleri ve anlamları

Arkeoloji Nedir ? Ne Iş Yapar ?

demirkıran

Kullanıcı
Katılım
13 Mart 2014
Mesajlar
538
Beğeni
751
Puanları
73
Konum
Adana
İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkarma, inceleme, değerlendirme, koruma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görevleri;
-Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için
kazılar yapmak,
-Kazılardan elde edilen eserleri temizlemek,
-Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapmak,
-Eserlerin kaydını tutmak, korunmasını sağlamak ve halkın bilgisine sunmak,
-Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak bulunmak,
-Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptamak ve kaydını tutmak, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlamak,
-Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapmak,
-Koleksiyoncuların denetimini yapmak (Müzelerde çalışanlar için ).

Tarih programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,
-Tarih, coğrafya, güzel sanatlar, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan,
-Geniş bir kültüre sahip,
-İnceleme ve araştırma merakı olan,
-Sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan,
-Bulgularını objektif olarak değerlendirebilen,
-Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
-Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
-Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı,
-Uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme yeteneğine sahip,
-Analitik düşünme gücüne sahip bir kişi olması beklenir.

Çalışma ortamları;

Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir ve bu durum kişiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar, eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topograf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

İş bulma İmkanları;
Arkeoloji bölümü mezunları; çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.

Eğitim imkanları;
Arkeoloji mesleğinin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Arkeoloji” bölümlerinde verilmektedir. Arkeologlar belirli alanlarda uzmanlaşabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke, arkaik dönem heykeltıraşlığı, Helenistik çağ mimarisi, seramik, define vb. alanlardır. Bu bölümlere girebilmek için ÖSYM'nin yaptığı sınavda yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
 
Üst